Online purchase

Bez kart, bez banku!

CASHlib to rozwiązanie dla Ciebie!

Bez kart, bez banku!

CASHlib to rozwiązanie dla Ciebie!

Discover

FAQ

1. Co to jest voucher CASHlib?

Voucher CASHlib oparty na voucherach (kuponach) system realizacji płatności bez używania kart kredytowych lub debetowych. System płatności CASHlib wykorzystuje unikatowe, przydzielane indywidualnie kody voucherów CASHlib wydawane w zamian za gotówkę i zgodnie z wartością wpłaty.

 

2. Jak otrzymać vouchery CASHlib?

CASHlib voucher codes are distributed by CASHlib or companies who have contracted with CASHlib as business partners (a "Business Partner"). A list of Business Partners from whom you can acquire CASHlib vouchers is set out on the CASHlib website (www.CASHlib.com). ?

 

3. Gdzie można wydawać vouchery CASHlib?

Na stronie każdego sprzedawcy będącego „uczestnikiem programu”. Uczestnikiem programu są firmy, które podpisały umowę z CASHlib oraz zintegrowały system płatności CASHlib i prowadzą działalność zgodnie z naszym regulaminem. Lista uczestników programu znajduje się w internetowym lokalizatorze na stronie CASHlib (www.CASHlib.com). ?

 

4. Kto może wydawać i jak wydawać vouchery CASHlib?

Vouchery CASHlib można wydawać w sklepach internetowych. Nie wolno ich udostępniać ani przekazywać (w formie prezentów ani w inny sposób) żadnym podmiotom zewnętrznym. Po wprowadzeniu ważnego kodu vouchera CASHlib na stronie uczestnika programu CASHlib zrealizuje weryfikację tego kodu w trybie online w celu potwierdzenia możliwości płatności. 

Co zrobić, jeśli wartość mojego vouchera jest wyższa niż kwota zakupu lub wpłaty? Jeśli wartość vouchera CASHlib jest wyższa niż kwota do zapłaty, różnica pozostanie w formie dostępnego salda kuponu.  Możesz go użyć w witrynie innego sprzedawcy lub w dowolnym późniejszym momencie. 

 

5. Jak długo są ważne kody voucherów CASHlib?

6Kod vouchera CASHlib jest ważny przez 12 miesięcy od daty otrzymania go od CASHlib lub partnera biznesowego („data wydania”). 

Data, do której należy użyć kodu vouchera CASHlib, jest nazywana „datą ważności vouchera” i jest na nim wydrukowana. Jeśli voucher CASHlib nie zostanie zrealizowany przed tą datą, umowa zostanie rozwiązana. Użycie go po tej dacie nie będzie możliwe. 

Niewykorzystanie vouchera przed upływem daty ważności lub unieważnienie go (zgodnie z punktem 9.2 regulaminu przedstawionego za tym podsumowaniem) jest możliwe, przy czym dostępne saldo zostanie pomniejszone o należne opłaty. 

Po upływie daty ważności vouchera CASHlib od jego salda jest odliczana miesięcznie równowartość 2 GBP/ 2€. 

Zwrot pieniędzy może również pociągnąć za sobą opłatę dodatkową w wysokości 15 GBP/ 15€. 

W punkcie 12 tego podsumowania przedstawiono informację o tym, kiedy ta opłata jest należna. W punkcie 13 tego podsumowania przedstawiono informację o tym, kiedy należna jest opłata miesięczna. 

Więcej szczegółów znajduje się w punkcie 8 (Zwroty i opłaty) tego regulaminu. 

 

6. Od kiedy regulamin jest obowiązujący?

Regulamin jest obowiązujący od momentu wejścia w posiadanie kodu vouchera CASHlib (patrz punkt 2.3 regulaminu). 

 

7. Czy mogę anulować mój voucher kupon CASHlib i otrzymać zwrot pieniędzy?

Ważny i niewykorzystany voucher CASHlib można anulować w ciągu 14 dni od otrzymania go od nas lub od partnera biznesowego bez ponoszenia żadnych opłat. 
Po upływie tego terminu nadal można wystąpić o zwrot kosztów, lecz wówczas wartość salda zostanie pomniejszona o kwotę 15 funtów (szczegółowe informacje o warunkach rozliczenia tej opłaty przedstawiono w punkcie 12 tego podsumowania). 
Inne informacje podano także w punkcie 8 (Zwroty i opłaty) tego regulaminu.

8. Czy kupujesz legalne vouchery CASHlib?

Firma CASHlib nie ponosi odpowiedzialności za ważność voucherów kupowanych od pomiotów innych niż CASHlib oraz jej partnerzy biznesowi.

9. Ile voucherów CASHlib mogę otrzymać?

9. W jednym dniu możesz otrzymać w Wielkiej Brytanii do 5 voucherów CASHlib o maksymalnej wartości 180 GB każdy (250 EUR lub równowartość 250 EUR w innej walucie poza terytorium Wielkiej Brytanii) oraz posiadać jednocześnie do 900 GBP (1250 EUR lub równowartość 1250 EUR w innej walucie poza Wielką Brytanią) w voucherach CASHlib.

 

10. Do kiedy obowiązuje ten regulamin? 

Regulamin obowiązuje do: 

  • pierwszego dnia po upływie daty ważności, jeśli do daty nie zrealizowano kodu vouchera CASHlib; lub 
  • do momentu zrealizowania vouchera CASHlib u uczestnika programu; lub 
  • do momentu zwrotu środków za voucher CASHlib.

 

11. Jak zabezpieczyć kody CASHlib?

Jako posiadacz vouchera CASHlib odpowiadasz za jego bezpieczeństwo. Potwierdzasz, że wiesz, że CASHlib ma prawo do realizacji płatności na stronie uczestnika programu bez potwierdzania tożsamości osoby używającej vouchera CASHlib ani jej uprawnienia do danego kodu. 

 

12. Jak otrzymać zwrot pieniędzy?

Prawo do wniosku o zwrot pieniędzy rozpoczyna się w dniu otrzymania vouchera od partnera biznesowego („Data emisji”) i obowiązuje przez 6 lat od rozwiązania niniejszej umowy, o ile voucher nabyto od partnera biznesowego lub firmy CASHlib i nie wykorzystano go w tym okresie. 

Przy zwrocie w ciągu 15 dni realizowanym za pośrednictwem punktu sprzedaży kuponu jego właściciel nie poniesie dodatkowych opłat. 

W razie zawnioskowania o zwrot po tym okresie, a przed datą ważności kuponu lub w okresie następującym 12 miesięcy po upływie daty ważności zostanie naliczone opłata manipulacyjna w wysokości 15 GBP/ 15€. 

Więcej szczegółów znajduje się w punkcie 8 (Zwroty i opłaty) tego regulaminu. 

Paragon za voucher należy zachować jako jego dowód zakupu. Sprzedawca może poprosić o przedstawienie dowodu tożsamości lub zgodę na przeprowadzenie potrzebnych kontroli w celu należytej weryfikacji tożsamości użytkownika. 

 

13. Czy obowiązują inne opłaty?

Jeśli do daty ważności nie zrealizowano kodu vouchera CASHlib, po jej upływie za każdy rozpoczęty miesiąc będzie naliczana opłata w wysokości 2 GBP/ 2€. 

Do tej kwoty zostanie dodatkowo doliczona opłata manipulacyjna za zwrot, jeśli konieczne jest już jej opłacenie. 

Więcej szczegółów znajduje się w punkcie 8 (Zwroty i opłaty) tego regulaminu. 

 

14. Czy voucher CASHlib może być anulowany?

14. Czy voucher CASHlib może być anulowany?Jeżeli CASHlib ma powody podejrzewać, że kod CASHlib jest powiązany z podejrzaną lub nielegalną działalnością odpowiedni voucher może zostać unieważniony (anulowany) wraz z innymi powiązanymi kodami voucherów CASHlib. 

Jeśli CASHlib unieważni posiadany voucher, skontaktuj się z działem obsługi klienta pod adresem www.CASHlib.com tak szybko, jak to możliwe. 

W przeciwnym razie unieważnienie może zostać uznane za trwałe.